HOME  | ZOEKEN OP ALFABETCONTACT


Als een van de laatste ambachtelijke distilleerderijen van Nederland houdt H. van Toor Jzn een oude hollandsche traditie hoog. Door het gebruik van natuurlijke ingredienten, de liefde voor het ambacht en de traditionele bereidingswijzen vormen de verschillende dranken van Van Toor een aparte categorie in de klasse ambachtelijk gestookte dranken.

Opgericht als tapperij in 1883 door Hendrik Van Toor te Vlaardingen werd al snel begonnen met de produktie van Boerenjongens (rozijnen op brandewijn) en gevolgd door de produktie van Boerenmeisjes, Advocaat en Schillen op brandewijn. De zaken breidden zich gestaag uit en in 1908 waren er bij Van Toor acht medewerkers in dienst en 7 vertegenwoordigers. Het produktenpakket had zich inmiddels uitgebreid naar limonades en likeuren. Daarnaast werd tevens gehandeld in wijnen, bieren, cognac en rum. Hoewel de eerste wereldoorlog ook aan Van Toor niet ongemerkt voorbij gegaan is bleek na de oorlog dat de ruimte waarin het bedrijf was gevestigd te klein was geworden. In de loop der jaren zijn een aantal panden in Vlaardingen aangekocht en in gebruik genomen. De produktie breidde zich gestaag uit waarbij de produktie van bessensap een aparte vermelding behoeft. deze in 1935 ter hand genomen activiteit is in de tweede wereldoorlog van groot belang geweest. Dankzij de verkoop van bessensap aan ziekenhuizen kon in de oorlog ondanks de rantsoenering volledig doorgewerkt worden.

De periode van na de oorlog tot aan 1970 wordt gekenmerkt door consolidatie. Van Toor staakte de produktie van limonade en richtte zich meer op  likeuren en vieux. Na 1970, toen de import van buitenlandse produkten steeds goedkoper werd en de verticale prijsbinding werd losgelaten, moesten steeds meer distillateurs fuseren of hun deuren sluiten. Deze periode laat voor Van Toor een sterke groei zien van de beroemde "Schelvispekel". Deze kruidenbrandewijn is sindsdien een belangrijk produkt waarmee Van Toor -welliswaar in kleinere omvang- zelfstandig kon blijven.

In 2001 heeft de laatste nazaat van Hendrik van Toor bij het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd, de firma verkocht aan Leo Fontijne. Deze laatste houdt de traditie en ambachtelijkheid van de dranken van Van Toor in ere. Tevens heeft Van Toor zijn drankenassortiment nu uitgebreid met een aantal nieuwe likeuren die geheel op oud hollandsche wijze worden bereid en gestookt.

Een foto van de zolder van de distilleerderij in vroeger jaren. Vandaag de dag is er nog niet veel veranderd.